Shërbimet

Jemi duke punuar çdo ditë për të ofruar një gamë të gjerë shërbimesh në përputhje të plotë me rregulloret e BE-së.

Shërbimet Tona

Distribucioni

Delta Pharma-AL siguron magazinimin dhe distribucionin e produkteve farmaceutike në të gjithë Shqipërinë, dhe kujdeset që këto produkte të arrijnë shpejtë, në mënyrë të sigurt dhe në kushte të përshtatshme në farmaci. Cilësia e produkteve është qëllimi ynë kryesor dhe për këtë arsye ne kemi ndërtuar një magazinë dhe një zinxhir distribucioni bazuar në standardet aktuale të Praktikës së Mirë të Magazinimit dhe Shpërndarjes, kualifikuar nga Kompani Ndërkombëtare të… See More

Marketing & Shitjet

Ne kemi një skuadër terreni të përbërë nga 23 përfaqësues mjekësorë të cilët mbulojnë të gjithë rajonet e Shqipërisë. Ne takojmë 1848 mjekë në 35 fusha të ndryshme terapeutike. Veç përfaqësuesve mjekësorë, ne kemi një ekip prej 25 agjentësh shitjeje të cilët kontaktojnë dhe shesin direkt në 1.388 farmaci. See More

Shërbimet Rregullatore të barnave

Delta Pharma ofron shërbime rregullatore për partnerët e saj dhe fuksionon edhe si kompani e kontraktuar që siguron pajtueshmëri me ligjet dhe rregulloret në fuqi duke zhvilluar strategjitë rregullatore dhe aplikimet, si dhe ndjekjen e procedurave pranë autoriteteve për të siguruar miratimin dhe vendosjen e produktit në treg në kohën e duhur. Delta Pharma mbështet partnerët e saj duke ofruar të gjitha informacionet e nevojshme e të përditësuara… See More

Doni më shumë detaje? Na kontaktoni

Ju mund të na kontaktoni dhe ne do të jemi të lumtur t’ju përgjigjemi nëpërmjet telefonit, email dhe kanaleve tona të rrjeteve sociale.