"Coming together is a beginning, staying together is progress, and working together is success."

Në Delta Pharma, ne jemi krenar dhe të nderuar që bashkëpunojmë me 30+ partnerë ndërkombëtarë. Faleminderit që i besoni kompanisë sonë dhe mbështeteni në njohuritë dhe përvojën tonë në biznesin farmaceutik.

PARTNERS

Kompani farmaceutike

Institucione të Kujdesit Shëndetësor

Delta Pharma mbulon territoret e Shqipërisë, Kosovës, Bosnjë Hercegovinës dhe Maqedonisë së Veriut. Ne kemi një ekip të specializuar që punon për Produktet Spitalore duke pasur një bashkëpunim të ngushtë me sektorin publik shëndetësor në Tiranë dhe qytete të tjera kryesore. Sektori privat është një palë interesi shumë e rëndësishme e Delta Pharma bazuar në bashkëpunimin e vazhdueshëm dhe partneritetin e fortë.

- Pharmacies

- Hospitals & Private Clinics

Subscribe to our
Newsletter