Portofoli ynë

Segmenti i shitjeve

Falë bashkëpunimit të ngushtë me partnerët tanë ndërkombëtarë, Delta Pharma i sjell tregut farmaceutik një gamë të gjerë barnash me përshkrim, barnash OTC dhe paisjesh mjekësore.

Aktivitetet e departamentit tonë të marketingut mbështesin dhe ndihmojnë pozicionimin dhe zhvillimin e kompanive tona partnere në Shqipëri dhe në rajon.

Ne ofrojmë barna me përshkrim, të cilat mbulojnë pjesën më të madhe të fushave terapeutike, duke përfshirë:

 • Neurologji
 • Psikiatri
 • Oftalmologji
 • Pneumologji
 • Sëmundje infektive
 • Urologji
 • Rheumatologji
 • Hematologji
 • Pediatri
 • ORL
 • Dermatologji
 • Metabolizëm dhe Endokrinologji
 • Nefrologji
 • Alergologji
 • Gastro-Hepatologji
 • Gjinekologji
 • Ortopedi
 • Radiologji
 • Onkologji

Që në fillim të veprimtarive të departamentit të shitjeve dhe marketingut, Delta Pharma është përqendruar në mënyrë të veçantë tek informimi i profesionistëve të kujdesit shëndetësor mbi përditësimet e fundit në specialitetet respektive, duke organizuar konferenca dhe seminare.

Jemi gjithashtu duke i dhënë rëndësi maksimale edukimit mbi sëmundjet e rralla.

Gama e produkteve tona zgjerohet edhe më tej, duke siguruar për farmacitë dhe spitalet pajisje mjekësore cilësore

Neurologji
Psikiatri
ORL
Dermatologji
Oftalmologji
Sëmundje infektive
Metabolizmi dhe Endokrinologji
Pulmonologji
Nefrologji
Urologji
Alergologji
Gastroenterologji
Reumatologji
Gjinekologji
Hematologji
Ortopedikë
Pediatri
Radiologji
Onkologji