SERVICES

What we offer

Delta Pharma ofron një shtrirje të plotë të veprimtarisë së Çështjeve Rregullatore të mbështetetur nga funksioni RA, i kontraktuar së jashtmi. Roli ynë është të zhvillojmë strategji rregullatore, të trajtojmë aplikimet dhe të ndjekim procesin krahë Autoriteteve përkatëse, për të siguruar miratimin dhe vendosjen e produktit në treg në kohën e duhur. Pasi përftohet MA, ekipet tona vazhdojnë të aplikojnë për fonde të përshtatshme (p.sh. aplikimi për listën e rimbursimit, pjesëmarrja në tendera ose dhënia e një ofertë për tu përfshirë në një program barnash) E gjithë veprimtaria e MA kryhet në përputhje me standardet më të larta të pajtueshmërisë. Shkalla lartë e suksesit tonë drejtohet nga përvoja e gjerë dhe nga mirëkuptimi i thellë i tregjeve lokale.

Subscribe to our
Newsletter